CAT HIGHLIGHT [ VIEW ALL ]

CAT ร่วมกับ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด จัดทำโครงการ “โทรศัพท์หมายเลข 9”

CAT รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น “เทิดไว้เหนือเกล้า ร.9”

CAT แจกหนังสือ “คำสอนของพ่อ” เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ e-Pocket Book ได้แล้ววันนี้

CAT เปิดตัว my 4G ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศพร้อม Package สุดคุ้ม

CAT เปิดใช้เคเบิลใต้น้ำ  APG รองรับทราฟฟิกพุ่งสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

CAT SHOP เปิดให้บริการเป็นตัวแทนรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส เฟสที่ 6 แล้ววันนี้

CAT ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้

my by CAT ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

NEWS & EVENTS [ VIEW ALL ]

CAT ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบรอบ 37 ปี

CAT จัดงาน CAT NIGHT PARTY and  APG CELEBRATION เปิดตัวเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ Asia Pacific Gateway (APG)

CAT ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม จังหวัดปราจีนบุรี

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน CAT Tower บางรัก

สถาบัน Asian Institute of technology (AIT) เข้าศึกษาดูงาน CAT สำนักงานใหญ่

CAT ร่วมกับ สมาคมไทยแลนด์อนิเมชั่นแอนด์มัลติมีเดีย กรุ๊ป  จัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการ Contact Center เบื้องต้น” ให้กับผู้พิการ

CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

CAT ร่วมกับ THAILAND POST และ KTB  จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2017