CAT_HEADQUARTER_BUILDING

CAT HIGHLIGHT [ VIEW ALL ]

NEWS & EVENTS [ VIEW ALL ]

CAT เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการ Digital Park Thailand

CAT ร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Cyberport

CAT ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561        

CAT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม SME D Bank

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี

CAT ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย

CAT ร่วมมือสถิติลงนามในสัญญา สร้างระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

CAT ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบปีที่ 16

CAT VDO [ VIEW ALL ]

  • มาทำความรู้จักกับ Big Data

    มาทำความรู้จักกับ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา กำหนดนโยบาย ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  • CAT Banner link