ดาวน์โหลด เอกสาร

ศูนย์รวมเอกสารต่างๆของบริษัท

# ชื่อ หมวด ยอดดาวน์โหลด ไฟล์
1 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2 รายงานทั่วไป 341 ดาวน์โหลด
2 แบบคำขอใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน 488 ดาวน์โหลด
3 C internet_GOD_15sec_withsub Clip VDO C Internet 412 ดาวน์โหลด
4 C internet_GOD_30sec_withSub Clip VDO C Internet 257 ดาวน์โหลด
5 C internet_HAPPINESS_30sec_withSub Clip VDO C Internet 321 ดาวน์โหลด
6 รายงานคุณภาพการให้บริการประเภทโทรศัพท์พื้นฐานแบบอยู่กับที่ รายงานทั่วไป 165 ดาวน์โหลด
7 CAT Logo สัญลักษณ์/รูปภาพ 1035 ดาวน์โหลด
8 Template Power Point CAT Thai สัญลักษณ์/รูปภาพ 386 ดาวน์โหลด
9 Template Power Point CAT ENG สัญลักษณ์/รูปภาพ 288 ดาวน์โหลด
ทั้งหมด 9 รายการ