ขอเรียนเชิญเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) 

     ขอเรียนเชิญเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)  เข้าร่วมงานรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน Market Sounding)  ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.-14.00 น. ณ ห้อง CAT Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่  กรุงเทพฯ  ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ link นี้ https://bit.ly/2WFhyro  และดาวน์โหลด เอกสารคัดเลือกเอกชน ได้ที่   https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1tgUOxFpK7glt7s-O2TvHJPMxM7DC6YBk?usp=sharing