CAT และบริษัท อินฟีนิตี้ ซัคเซส แอนด์ ริช จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในโครงการ สกล ปาร์ควิลล์

     นายชูเกียรติ นามบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. กสท โทรคมนาคม และนายภานุวัธน์ ยศรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟีนิตี้ ซัคเซส แอนด์ ริช จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในโครงการ สกล ปาร์ควิลล์ โดยโครงการดังกล่าว CAT ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแต่เพียงรายเดียว  ณ สำนักงานขาย กม.5 ถนนสกลนคร-นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560