CAT สกลนคร จัดกิจกรรมเยียวยาหลังน้ำลดให้กับโรงเรียนบ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร

    นายอาทิตย์  ใจดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. กสท  โทรคมนาคม และสำนักงานบริการลูกค้า CAT สกลนคร พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ร่วมบริจาคและจัดกิจกรรมเยียวยาหลังน้ำลดให้กับโรงเรียนบ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร โดยร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียนและห้องน้ำ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560