CAT ร่วมแสดงความยินดีกรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี

     นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับกองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560