กิจกรรม CAT 001 ปันน้ำใจมอบห้องสมุด ปี 6

     นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งลูกค้า CAT ร่วมกิจกรรม CAT 001 ปันน้ำใจมอบห้องสมุด ปี 6  ให้กับ 3 โรงเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แก่ โรงเรียนวัดคีรีรอบ, โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ และ โรงเรียนวัดบ้านใน  โดยลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสมุด จัดมุมสันทนาการ และภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน ตลอดจนทุนการศึกษา โดยมีผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560