สถาบัน Asian Institute of technology (AIT) เข้าศึกษาดูงาน CAT สำนักงานใหญ่

     ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดและการขาย  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร ให้กับสถาบัน Asian Institute of technology (AIT) ซึ่งนำคณะเจ้าหน้าที่จากเนปาล เทเลเคอม เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานของ CAT  ณ  CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560