CAT ร่วมกับ THAILAND POST และ KTB  จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2017

     พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ THAILAND POST และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB  จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 2  ประจำปี  2017  ระหว่าง  CAT, THAILAND POST และ KTB  ณ  สนามฟุตบอล CAT  สำนักงานใหญ่  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2560