CAT แจกหนังสือ “คำสอนของพ่อ” เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ e-Pocket Book ได้แล้ววันนี้

     บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดพิมพ์หนังสือ “คำสอนของพ่อ” ซึ่งได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่ทรงได้พระราชทาน  แก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ จำนวน 100,000 เล่ม เตรียมแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ โดยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถรับหนังสือได้ที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้าประตูเทวาภิรมย์ ในระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กำหนดแจกวันละ 9,999 เล่ม สำหรับประชาชนในต่างจังหวัด สามารถรับได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า CAT ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ e-Pocket Book ได้แล้ววันนี้  download ได้ที่นี่...