my by CAT ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

my by CAT ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ...สำหรับลูกค้า my ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน ที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  ระนอง  นครศรีธรรมราช  กระบี่  ตรัง พัทลุง  สงขลา  ยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส  รับสิทธิโทรฟรีทุกเครือข่าย 60 นาที ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 ก.พ 60 (ลูกค้าที่ได้รับสิทธิโทรฟรีจะได้รับ SMS แจ้งเริ่มการใช้งาน) และสำหรับลูกค้าแบบรายเดือน my ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการออกไป 1 เดือน (30 วัน)