สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 132 สำนักงาน

ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ

ที่อยู่           : ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
                    กรุงเทพฯ 10210-0298
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 3791
โทรสาร       : 0 2104 4325, 0 2104 4590

ศูนย์บริการลูกค้า CAT TOWER

ที่อยู่           : 72 อาคาร CAT TOWER ชั้น 1 ซ.วัดม่วงแค ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
                   กรุงเทพฯ 10500
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 2104 2220
โทรสาร       : 0 2104 1187

ศูนย์บริการลูกค้าบางรัก (อาคาร 16)

ที่อยู่           : อาคาร 16 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์    : 0 2104 2310, 0 2104 2671
โทรสาร      : 0 2104 2215

ศูนย์บริการลูกค้านนทบุรี

ที่อยู่           : ชั้น 1 อาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์
                   อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 7223, 0 2104 7226
โทรสาร       : 0 2956 7224

ศูนย์บริการลูกค้าเมกา บางนา

ที่อยู่           : ห้องเลขที่ OP1062 ชั้น 1 Zone ธนาคาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา
                   ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เวลาทำการ : ทุกวัน  11.00-19.00 น.
โทรศัพท์    : 0 2105 1199
โทรสาร      : 0 2105 1200

ศูนย์บริการลูกค้าธนบุรี

ที่อยู่           : ชั้น 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท  ธนบุรี ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ
                   เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 8817-8
โทรสาร       : 0 2104 8816

ศูนย์บริการลูกค้าคลองหลวง

ที่อยู่           : ชั้น 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท โทรคมนาคม คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 8835-6
โทรสาร       : 0 2104 2313

ศูนย์บริการลูกค้าจัตุรัสจามจุรี

ที่อยู่           : ห้องเลขที่ 129 ชั้น G  Zone ธนาคาร อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท
                   แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาทำการ : ทุกวัน  10.00-18.00 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 1331
โทรสาร       : 0 2104 2218

ศูนย์บริการลูกค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ที่อยู่           : ห้องเลขที่ IT28 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2  ถ.พระราม 2
                   แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10160
เวลาทำการ : ทุกวัน  10.30-18.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 2406
โทรสาร       : 0 2105 9900

ศูนย์บริการลูกค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ

ที่อยู่            : ห้องเลขที่ 2S-C7A ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ แขวงบุคคโล
                    เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  11.00-19.00 น. 
                   เสาร์-อาทิตย์, นักขัตฤกษ์  10.30-18.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 8821
โทรสาร       : 0 2104 8813