ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT จัดงาน CAT NIGHT PARTY and  APG CELEBRATION เปิดตัวเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ Asia Pacific Gateway (APG)
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  จัดงาน  CAT NIGHT PARTY and APG CELEBRATION ฉลองการเปิดตัวเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ Asia Pacific Gateway (APG)  ที่เชื่อมต่อตรงจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง  โดยใช้ระบบการจัดสร้างด้วยมาตรฐานระดับสูง พร้อมแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่รองรับคอนเทนต์ระดับโลก เพื่อตอบสนองการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูลในภูมิภาคเอเชียอย่างมีเสถียรภาพ ณ บริเวณโลตัส การ์เด้น โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
CAT ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม จังหวัดปราจีนบุรี
 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการฯ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ IT  โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและพนักงาน CAT  อาจารย์และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
CAT ร่วมกับ สมาคมไทยแลนด์อนิเมชั่นแอนด์มัลติมีเดีย กรุ๊ป  จัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการ Contact Center เบื้องต้น” ให้กับผู้พิการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ สมาคมไทยแลนด์อนิเมชั่นแอนด์มัลติมีเดีย กรุ๊ป จัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการ Contact Center เบื้องต้น” ให้กับผู้พิการจำนวน 14 คน ตามโครงการฝึกทักษะเทคนิคการพูดทางโทรศัพท์เพื่อส่งเสริมการจ้างคนพิการตามแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มศักยภาพของผู้พิการให้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้พิการในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยมี นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT  เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้พิการ ณ ห้องบรรยายสรุป NCC  อาคาร 3  ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2560
CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี  นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 
CAT ร่วมกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  และ บริษัท แพคกอน จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  และ บริษัท  แพคกอน จำกัด  จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยมี นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT, นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พร้อมด้วย นายวีระยุทธ รุจิเรจ รองผู้จัดการสายบริหาร รักษาการ ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และ นายชุติเดช ปริญฐิติภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพคกอน จำกัด  เป็นผู้แทนลงนาม  ณ  ห้องประชุมอาคารยูทาวเวอร์  ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560