ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT ร่วมแสดงความยินดี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 25 ปี
    นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
CAT จัดกิจกรรม "CAT Learning Center"  เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
   นายสัญญา นาคทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า CAT เขตตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "CAT Learning Center" เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมมอบอุปกรณ์ IOT  หนังสือประจำห้องสมุด IT  Notebook และ Smartphone  โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งนำศักยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้แก่ชุมชนและนักเรียน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยี และสาธิตความรู้ด้าน Internet Of Thing กับการทำเกษตรในยุคดิจิทัล ณ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
CAT จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ฯ ครบรอบ 14 ปี
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงาน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ครบรอบ 14 ปี โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสบทบทุนเพื่อการกุศลให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้  ณ บริเวณห้องโถงประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร 2 และ    ลาน CAT Square  CAT สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560